english    l    español    l    italiano     português     l   română     l l l  
În mod permanent oferim personalului nostru o pregatire crescânda în scopul îmbunatatirii profesionale si personale.

Pentru realizarea acestui obiectiv, contăm pe Colaboratori precum Centrul de Pregătire şi Cercetare în domeniul Vibraţiilor CeCIV, căruia îi acordăm calificarea tehnico-academică cea mai apreciată pe care o posedă organizaţia noastră de "resurse umane".