english    l    español    l    italiano     português     l   română     l l l  

ID Ingineria prin intermediul diferitelor sale filiale este furnizorul mondial al serviciului Integral în Mentenanţă Predictivă.

 

Oferă clienţilor săi de la un serviciu punctual, trecând printr-un serviciu lunar până la un “Global Service” în Gestiunea Integrală a Activelor sale.

ID Ingineria lucrează cu mari grupuri economice din următoarele industrii:

Agricolă
Alimentară
Cimentului
Cerealo – Oleaginoasă
Chimică
Celulozei şi Hârtiei
Petrochimică
Petrolului
Turnătoriei
Siderurgică

Dacă doriţi mai multe informaţii contactaţi-ne.