english    l    español    l    italiano     português     l   română     l l l  
Know how

De-a lungul acestor 30 de ani de viaţă, activitatea noastră s-a manifestat în multiple domenii ale industriei (Petrólieră, Petrochimică, Gaz, Minerít, Siderurgie, Alimentară, A Cimentului, Celuloză şi Hârtie, Gráfică, Generatoare de Energie).

Acest lucru a dus la implementarea unor tehnici pentru o multiplicitate şi diversitate enormă de echipamente, uzine, forme de administrare şi management al întreţinerii.

Toate acestea, la care se adaugă cercetarea şi dezvoltarea constante au dus la apariţia celei mai puternice imagini de marcă a noastră: "know how"-ul firmei, care se manifestă la fiecare compartiment.
Acest avantaj competitiv al ID Inginerie se evidenţiază permanent prin timpul scurt aplicaţie-rezultate în fiecare noi serviciu cu care ne confruntăm.

Acest lucru înlesneşte punerea imediată în practică a sugestiilor şi soluţiilor pentru clienţii noştrii, prin intermediul unor tehnici foarte dezvolatate, a echipamentelor moderne şi a personalului care se inspiră din tot know-how-ul obţinut de-a lungul prezenţei noastre în industrie.