english    l    español    l    italiano     português     l   română     l l l  
ID Inginerie este o corporaţie capabilă să presteze servicii oriunde în Lume.
Întreprinderea noastră a devenit principala unealtă de Întreţinere a Uzinelor Industriale, printr-un sistem propriu de Gestiune a Activelor orientat spre conservarea celei mai bune condiţii operative, celui mai mic cost de ciclu de viaţă şi a celei mai mari eficienţe productive. Aceste obiective pot fi atinse numai prin:


Creşterea fiabilităţii echipamentelor prin eliminarea sistematică a defectelor.

Eliminarea lucrărilor peste program, în special a situaţiilor de urgenţă.

Optimizarea operativă prin adecvarea parametrilor operativi, după cea mai bună ecuaţie producţie – întreţinere.

Creşterea perioadei de funcţionare prin scăderea deteriorării asociate erorilor şi prin optimizarea practicilor de întreţinere.

Manevrarea mai bună a consumului de piese, permiţând o mai eficientă administrare a magaziilor şi o accentuată îmbunătăţire în indicele de rotaţie a pieselor de schimb.