english    l    español    l    italiano     português     l   română     l l l  
Oamenii noştri
Îi considerăm pe angajaţii noştri ca fiind valoarea cea mai importantă a organizaţiei, de aceea ne bazăm în selectarea lor pe trei criterii:

ETIC
În activitatea lor personală şi în muncă

ANGAJAMENT
Faţă de responsabilităţile lor şi obiectivele firmei şi ale clienţilor noştri

PERFECŢIONAREA CONTINUĂ
Prin calificare, cercetare şi dezvoltare constantă

În felul acesta construim pe baza acestor trei piloni politicile firmei ID Ingenieria. Pe baza lor avansăm şi prin ele ne considerăm obligaţi să răspundem cu planuri de calificare continuă pentru toţi angajaţii noştri în diferitele lor sectoare de activitate.
Ne stabilim obiective şi scopuri ambiţioase pentru că ne cunoaştem potenţialul. Ducem înainte, în mod permanent, proiecte de cercetare şi dezvoltare în diferite specialităţi, atât de grup cât
şi personale.