english    l    español    l    italiano     português     l   română     l l l  
Īntrebari frecvente

Ce titluri sau tipuri de activităţi obţin beneficii mai mari de pe urma unui sistem ca cel pe care îl implementează ID Ingenieria?
Toate acele uzine care au ca principală prioritate a activităţii lor producţia.

Este aplicabil un astfel de sistem în întreprinderi cu echipamente având diferite grade de vechime?
Da. Sistemul de gestiune al ID Ingenieria a demonstrat că se pot obţine rezultate excelente în aplicare atât la echipamente noi cât şi la cele vechi.

Este aplicabilă într-o întreprindere în care există o infrastructură pentru gestiunea activelor?
Da. În serviciile prestate s-a reuşit completarea structurii existente, ceea ce a dus la creşterea beneficiilor.

Īn ce perioada de timp pot fi evaluate beneficiile rezultate de pe urma serviciilor ID Ingenieria?
Dat fiind Know how-ul pe care ID Ingenieria îl are raportat la întreg spectrul şi varietatea utilajelor, putem asigura obţinerea de rezultate concrete chiar în cursul primului semestru.

Este convenabilă aplicarea serviciului atunci când condiţia de producţie este staţională sau se află sub incidenţa schimbărilor de piaţă?
Da. Lucrarea de gestiune permite optimizarea celei mai bune utilizări şi / sau păstrarea activelor în funcţie de necesitatea cerută.