english    l    español    l    italiano     português     l   română     l l l  
  Tehnici dezvoltate
    Vibraţii
    Lubrefianţi
    Termografíe
    Alinieri şi balansuri
    END
    Predictiv electric
    Analiza rulmenţilor şi a erorilor
    Analiză structuri
    Analize speciale
    IBR
    Software GAM